ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย4

ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม

หนึ่งทศวรรษตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิ์สัตว์อวโลกอเตศวร

ที่นี่จากเมื่อวานถึงวันนี้
– จากเขตที่รกชัฏกลายเป็นที่ที่ราบเรียบ
– จากฝุ่นผงปูนทรายกลายเป็นซีเมนต์ที่แข็งแกร่ง
– จากอิฐแต่ละก้อนกลายเป็นกำแพงที่มั่นคงมหึมา
– จากที่ว่างเปล่ากลายเป็นธรรมสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ซึ่ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 4/37 ซอยสุขสันต์ 7 ถนนลาดพร้าว 53 (โชคชัย 4) อ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 มีความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้

[ad#ad-5]

เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2526 หลังจากที่พระแม่วราภรณ์ เลิศรังษี ได้เดินทางกลับจากการไปแสวงบุญยังหน่ำไฮ้โพรวถ่อชัว ประเทศจีนแล้ว พระแม่กวนอิมได้เสด็จมารับสั่งว่า “ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างตำหนักพระแม่กวนอิมฯ ที่ถาวรแห่งใหม่เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้มีบุญหลั่งไหลมานมัสการเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นที่ตำหนักเดิม (ห้วยขวาง) จะมีเนื้อที่ไม่พียงพอที่จะรับสายธารศรัทธาได้ ด้วยเหตุนั้นคณะลูกศิษย์จึงตกลงที่จะทำตามคำบัญชา โดยมีลูกศิษย์หลายท่านเสนอที่จะบริจาคที่ดินให้แต่จนแล้วจนรอดเจ้าชายอั้งไฮ้ยี้โพธิสัตว์ (พระสุธนโพธิสัตว์) ก็มีรับสั่งว่ายังไม่ใช่สถานที่เหมาะสม

Read moreตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย4