งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 23 ปี 2553

ดอกไม้ และผึ้งน้อย
ดอกไม้ และผึ้งน้อย
วันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไป เดินเที่ยว งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 23 ปี 2553 ความตั้งใจที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานพรรไม้งามอร่ามสวนหลวงนั้น ตั้งใจจะมาเดินเที่ยวงานหลายรอบมาก แล้วก็พลาดไปเสียทุกครั้งเหมือนกัน ก็เลยไม่ได้มาเทียวเสียที จนกระทั่งมาปีนี้ จึงได้มีโอกาส มีจังหวะมาเที่ยวเสียที

ในวันที่เดินทางไปยังงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 นั้น เดินทางไปกันตั้งแต่เช้า ประมาณ เจ็ดโมงครึ่ง ก็ถึงจุดหมายแล้ว ทั้งนี้เพราะกลัวว่าแดดจะร้อน และจะทำให้มีเวลาเดินชมดอกไม้ได้ไม่นานนัก ก็จะเกรียมกันไปเสียก่อน อีกเหตุผลหนึ่งก็เรื่องของ การหาที่จอดรถยาก และผู้คนเดินไปมากันอย่างล้นหลาม จะทำให้ถ่ายภาพได้ลำบากขึ้น การมาเช้า ก็ทำให้ลดปัญหาเหล่านี้ไปได้พอสมควร ทำให้การเดินทางท่องเที่ยว และถ่ายภาพในวันนี้ไม่ติดไม่ขัด แต่กลับสนุกสนานกับดอกไม้นาๆพันธุ์ ที่มีมุมให้ถ่ายภาพได้อย่างมากมาย ในสวนหลวง ร.9 แห่งนี้

Read moreงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 23 ปี 2553